Pieta
Pieta

2017, stoneware, porcelain

Installation image
Installation image

Mrs gallery, 2017

Installation image
Installation image

Mrs gallery, 2017

Installation image
Installation image

Mrs gallery, 2017

installation image
installation image

Mrs gallery, 2017

Installation image
Installation image

Mrs gallery, 2017

conversion
conversion

2017, stoneware, porcelain

big yummy
big yummy

 2017, concrete, paint

dog in heels
dog in heels

2017, stoneware, porcelain

installation image
installation image

Mrs gallery, 2017

installation image
installation image

Mrs gallery, 2017

kept
kept

2017, porcelain

bewitched
bewitched

2017, stoneware, porcelain

cheap cookie
cheap cookie

2017, stoneware, porcelain

mall-bro
mall-bro

2017, porcelain

yummy
yummy

2017, stoneware, porcelain

something fishy
something fishy

2017, porcelain

Pieta
Installation image
Installation image
Installation image
installation image
Installation image
conversion
big yummy
dog in heels
installation image
installation image
kept
bewitched
cheap cookie
mall-bro
yummy
something fishy
Pieta

2017, stoneware, porcelain

Installation image

Mrs gallery, 2017

Installation image

Mrs gallery, 2017

Installation image

Mrs gallery, 2017

installation image

Mrs gallery, 2017

Installation image

Mrs gallery, 2017

conversion

2017, stoneware, porcelain

big yummy

 2017, concrete, paint

dog in heels

2017, stoneware, porcelain

installation image

Mrs gallery, 2017

installation image

Mrs gallery, 2017

kept

2017, porcelain

bewitched

2017, stoneware, porcelain

cheap cookie

2017, stoneware, porcelain

mall-bro

2017, porcelain

yummy

2017, stoneware, porcelain

something fishy

2017, porcelain

show thumbnails